תמונות

לימור לריאה, ג, דלת (12) צילום: קרן בן-ציון