תמונות

מבצע אופרה - הצוות התוקף צילום: ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון