תמונות

אורמוש מול מיכה. מי ישלוט בעיר? (אלן שיבר)