תמונות

דנה קושמירסקי, ג, מטבח (14) צילום: עודד סמדר