תמונות

אחד חוזר לסגל, השני ייעדר. הובאן וראדי (נמרוד גליקמן)