תמונות

בית מירב, מטבח פירות גובה צילום: גלית דויטש