תמונות

הדיונה הגדולה צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע