תמונות

בפעם הקודמת נדאל התגבר על הכאבים. ובשישי? (gettyimages)