תמונות

תום פרנץ, מגזין טעימות, מרק ארטישוק ירושלמי וכרֵשה צילום: תומר בורמד | סגנון: נועה קנריק | מגזין טעימות