תמונות

אלעד רוזגוביץ', יועץ פרלמנטרי צילום: תומר ושחר צלמים