תמונות

שיחזור הרצח בתל ברוך על רקע הנרצח צילום: חדשות 2