תמונות

איזו שנה. אליהו עם צלחת האליפות (אלן שיבר)