תמונות

חיילים חרדים לשימוש פזם בלבד צילום: יהונתן בן דוד, במחנה