תמונות

נאתכו. הוא שוב היה טוב, הקבוצה שלו קצת פחות (gettyimages)