תמונות

ההחמצה הזו תישאר סמל לירידה. יצחק (אלן שיבר)