תמונות

חיים יבין בצילום סדרתו התיעודית על ערביי ישראל