תמונות

ירצו לשכוח את היום הזה. אוהדי הפועל (אלן שיבר)