תמונות

כרזות מקום המדינה צילום: "מסע בזמן", הספרייה הלאומית וארכיון עיריית ת"א