תמונות

עומר גולן נוחת בישראל השבוע. ידונו בעניינו בבית המשפט (שי לוי)