תמונות

גפני. הוא ואליהו הגבוהים היחידים (דני מרון)