תמונות

צוברי ומשיח. הפער ביניהם עומד על 14 נקודות (יניב גונן)