תמונות

המפגש האחרון בין הקבוצות בנוקיה הסתיים בהשפלה גדולה לירושלים (יוסי