תמונות

שחקני אשקלון מחלקים חבילות לחג (מאיר שילון)