תמונות

מייק מוזר בליגת הקיץ. עובר לסגול-צהוב (Gettyimages)