תמונות

חוזר לסגל אחרי פציעה. בן שימור (מנהלת הליגה)