תמונות

האצטדיון החדש בעכו. חיפה מגיעה (חברה כלכלית לעכו)