תמונות

גם השחקנים מחכים. רוצ'ט וסרדל מגיעים לאימון