תמונות

אוהדי הריאלי החיפה. יגיעו לרעננה? (משה חרמון)