תמונות

צבי ברוק, מגירות צילום: גדעון לוין 181 מעלות