תמונות

"לא יכלה לבחור עיתוי רע יותר". ברקת (אלן שיבר)