תמונות

רותם כהן ואסי ישראלוף – כשאחר (נהוראי חובב ביטון)