תמונות

אבי לוזון. ייטב: "הקומץ של בית"ר הורס" (שי לוי)