תמונות

נתן הצגה מול הקלעי הטוב בעולם. כספי מול קרי (getty)