תמונות

לבנת כהן מרין, ג, סלון (10) צילום: הגר דופלט