תמונות

בסיט נשאר בליגה עם פ"ת ועשוי לשחק לב"ש (עמית מצפה)