תמונות

"היה לנו חצי שעה לא רעה" (אנצ'ו גוש-ג'יני)