תמונות

כשהוא על הדשא, שוויינשטייגר שם את הרגשות בצד (getty)