תמונות

על יריב טפר: &"איש יקר שנפל קורבן. לקח את האיגוד 20 שנים קדימה&" (