תמונות

גוף צאורה שולחני עם אגונית, 69 שקלים, מחסני תאורה. צילום אייל קרן צילום: אייל קרן