תמונות

דשאן, במדריד זה המבחן הראשון (gettyimages)