תמונות

ארון מגי. מוביל את קלעי ראשל"צ (קובי אליהו)