תמונות

אוהדי הפועל בסמי עופר. המעבר משתלם כלכלית (אלן שיבר)