תמונות

ועל המגרש הייתה כמות מסחררת של החמצות (gettyimages)