תמונות

קלוזה רוקד במרכז המעגל. יביא מזל? (gettyimages)