תמונות

חוזר לשמש כקפטן, אך יפתח על הספסל. רוצ'ט (יוסי שקל)