תמונות

בלתי ניתנת לעצירה לאחרונה. עוד ניצחון לאתלטיקו (gettyimages)