תמונות

בלי זלאטן, הוא יצטרך להיות חד. קבאני (gettyimages)