תמונות

דופלגנגר, רועי פרבשטיין (מימין) הוא הכפיל של פיטר רוט