תמונות

המטוס התרסק על הכביש צילום: UKNIP, The Mirror