תמונות

נדאל. בדרך לתואר היחיד שחסר לו? (gettyimages)